การจัดส่งสินค้า

วันนี้ ! จัดส่งและติดตั้งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ฟรี เมื่อมียอดสั่งซื้อมากกว่า 5,000 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 5,000 บาท ค่าบริการจัดส่งและติดตั้งเพียง 500 บาทเท่านั้น (เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์)