Privacy Policy

กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.konceptfurniture.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่าย อินเตอร์เน็ต จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.konceptfurniture.com

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์

1. บริษัทฯ ขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน www.konceptfurniture.com เป็นสมบัติของบริษัทฯ www.konceptfurniture.com ชอบแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์มิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตจาก www.konceptfurniture.com ว่ากรณีใดๆ ทาง www.konceptfurniture.com ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

2. ภาพและสี ที่ใช้ใน www.konceptfurniture.com เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในwww.konceptfurniture.comเนื่องจาก ข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสัญญาใดๆ อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบน www.konceptfurniture.com


ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ www.konceptfurniture.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต(IP Address) ,คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) และที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ จะเป็นข้อมูลที่ ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล หรือพนักงานสอบสวน ตามกฎหมาย


ข้อมูลรวม (Aggregate Information)

บริษัทฯ เก็บข้อมูลรวมของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ www.konceptfurniture.com เช่น ข้อมูล “การคลิก” (click steam) หลายรูปแบบ ณ ตรงจุดเข้าออก จากเว็บไซต์ (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (site traffic statistics) การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น (impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser)

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้เปิด www.konceptfurniture.com เซิฟเวอร์จะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ไอพีแอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวท่านหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับ ท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวท่าน หากบริษัทฯ นำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้บริษัทอื่นใช้ ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อกับท่าน หากบริษัทฯ เชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้


คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ เท็กซ์ไฟล์ (text files) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามที่ระบุหรือกำหนด ไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (identifier) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของท่านรายแรก และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของข้อมูลคุกกี้เพื่อระบุ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์ (host Server) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลทีเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุกกี้นั้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็น ไปโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบ หรือความสนใจส่วนตัวของท่าน หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่ ชื่นชอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หากท่านคลิกปุ่ม “Custom” ท่านจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์ความปลอดภัย

www.konceptfurniture.comได้ ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในเชิง พาณิชย์ในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลผู้ใช้งานทุกท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ใช้จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดทำwww.konceptfurniture.comผู้ที่จะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก www.konceptfurniture.com เป็นกรณีไป

และในขณะเดียวกันบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ การถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงความผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการบางประเภทเช่น การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น

2. ผู้ใช้งานจะต้องเก็บ รักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้

3. ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบ ข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่บริษัทฯได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน

4. ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

  • ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
  • กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
  • กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
  • กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

5. กรณีผู้ใช้งานกระทำการ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด

SB Furniture Co., Ltd. Group, Webmaster of www.konceptfurniture.com recognizes the importance in guarding your personal information on internet network. The company therefore strives to manage this policy pursuant to protect the personal information of all users who contact toward www.konceptfurniture.com Web site.

Contents appearing at Web site

1. The company hereby announce all users that all contents and information at www.konceptfurniture.com are solely the properties of the company, well reserved the right under Intellectual Property Law. Hence, in the event that anyone copied, forged, duplicated, modified, transmitted, licensed, published, sold, rent out, or otherwise used for commercial purposes or for unlawful benefits from the above mentioned intellectual properties without a permission from www.konceptfurniture.com whatsoever, www.konceptfurniture.com shall take legal action against those pirates comply with the law and punishment.

2. Pictures and Color used at www.konceptfurniture.com are the product in setting, hence the company reserved the right to exchange products in case of color cast or distortion of monitor.

3. The company reserved a right to guarantee the accuracy of any information appearing at www.konceptfurniture.com, there is a possible inaccuracy by unintentional fault. Moreover the company reserved a right to be directly or indirectly responsible for any agreements being made by faulty of information.

Personal Information

All users’ Personal Information disclosed to www.konceptfurniture.com: whether IP Address, Cookie or Inquiry Form and the information collected from contacting with the company such as Name, Address, Email, Products Purchase Information and Information relating to money transaction and etc., shall keep confidential, in addition such information shall be used for development purposes and delivery the services that meet your satisfaction to you, unless in case of providing such information to lawful government agencies, court or lawful investigator officer.