โค้ดส่วนลด ไม่สามารถใช้ซ้ำ หรือใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (1 โค้ด ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

1 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

*ส่วนลดไม่สามารถใช้กับสินค้ากลุ่ม Hot price และ Flash Sale